Új típusú, műszeres úton detektálható, egyedi optikai-spektrális jelek alkalmazásán alapuló termékbiztonsági rendszer kifejlesztése

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00155

Támogatás összege: 291 624 542 Ft, azaz Kettőszázkilencvenegymillió-hatszázhuszonnégyezer-ötszáznegyvenkettő forint

Támogatási intenzitás mértéke: 67,95%

A kedvezményezettek neve: Luminochem Kft., Optimal-Optik Kft.

A projekt befejezési dátuma: 2022.12.31.

A termékbiztonság kérdése világszerte egyre növekvő jelentőséggel bír. Napjainkig a kémiai jelölőanyagok fejlesztése önállóan, a hozzá kapcsolódó detektálási technológia fejlesztése nélkül valósult meg. Így a fluoreszcens anyagokat jellemzően vizuálisan ellenőrizték. Az Optimal-Optik Kft. és a Luminochem Kft. közös kutatási és fejlesztési pályázatot nyújtottak be, hogy kémiai jelölő anyagok és azok azonosítására alkalmas detektorok együttes fejlesztésével új termékbiztonsági rendszert hozzanak létre. A műszeres detektálásban rejlő széles körű lehetőségek kitágítják a kémiai jelzőanyagok lehetséges tárházát, így a pályázat eredményeként számos új kémiai jelzőanyag kifejlesztése várható. A fejlesztés révén számottevően bővül az eredetvédelemmel ellátható termékek köre is, ami nagymértékben növeli a termékbiztonságot és megnehezíti a termékhamisítást.

A hamisítás világszintű problémát jelent, amely fenyegeti többek közt a közegészségügyet, az élelmiszeripart, továbbá adóelkerüléshez vezethet és növeli a közkiadásokat valamint a legális gyártók költségeit is.

A bankjegyek, okmányok, értékcikkek esetében az eredetvédelemnek kiemelt jelentősége van és lesz a jövőben is. Azonban például a közlekedési jegyek területén a digitális védelmi megoldások előretörése szemmel látható. Mi azonban úgy gondoljuk, piaci tapasztalatunk alapján is, hogy a különböző hamisítás elleni, eredetvédelmi megoldások nem tűnnek el, hanem kiegészülnek a termékek csomagolásán közvetlenül elhelyezett védelmi megoldásokkal. Példának tudjuk felhozni, hogy egyes országokban a jövedéki termékek jelölése nem zárjeggyel, nem egy külön felragasztandó címkével történik, hanem közvetlenül a palackok, flakonok, üvegek felületére nyomtatják, mely egyedi „kémiai” eredetvédelmi azonosítót is tartalmaz a digitális kódon felül, biztosítva ennek illetéktelenek általi másolhatatlanságát.

A projekt az Optimal-Optik Kft. és a Luminochem Kft. kutatási hátterén alapul. A Luminochem Kft. nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező, kémiai és anyagtudományi K+F projekteket vezető vállalkozás, mely egyedi kémiai biztonsági megoldásokat fejleszt és gyárt a biztonsági nyomdaipar, illetve több más eredetvédelmi szakterület számára. Az Optimal-Optik Kft. optikai tervezési, kutatási és fejlesztési szolgáltatást nyújt megrendelői számára. A pályázat fenntarthatóságát a konzorciumi tagok szakértelme, megfelelő pénzügyi háttere és a kifejlesztett termékek értékesítése biztosítja. A Luminochem Kft. világszinten meghatározó piaci szereplője a biztonsági jelölőanyagok fejlesztésének és gyártásának, így a projekt során kifejlesztett új termékek értékesítése biztosított.

Projektünk során olyan megoldásokat kívánunk kifejleszteni, melyek egységes rendszert alkotva alkalmasak arra, hogy egyes termékeket, termékcsoportokat egyedi kémiai jelekkel eredetvédelmi célból megjelöljünk, és ezeket a kémiai jeleket leolvasó és dekódoló detektorok prototípusait hozzunk létre, amelyek segítségével a termékek beazonosítása közvetlenül lehetséges. A feladatok megoldása során arra is figyelmet fordítunk, hogy a bankjegyekkel, okmányokkal, kísérő okmányokkal ellentétben itt nem egy sík felületen, hanem sok esetben görbült felületen (pl. flakonok, palackok, tubusok) kell ezeket alkalmazni. A leolvasás és dekódolás ilyen nem jól definiált felületen is on-site meg kell, hogy történjen.

A „kémiai” eredetjelölések nagy része jelenleg az UV-fluoreszcens anyagok alkalmazásán alapul, kis mértékben használják a mágneses, illetve egyéb, optikai tulajdonságait tekintve különleges anyagok alkalmazását, de a legelterjedtebbek a bankjegyekről sokak által ismert UV-fény alatt vizsgálható jelzések. Ezeket a jeleket ugyan külön eszközzel (UV-lámpa) vizsgálják, azonban az eredmények kiértékelése legtöbb esetben, de első körben bizonyosan szemrevételezéssel történik, így nagy a szubjektív faktora ennek a vizsgálatnak. Ezt érdemes akár kiegészíteni, akár lecserélni a jövőben olyan jelekre, melyek kiértékelésénél nem jelentkezik az emberi szem szubjektivitása, hanem alapvetően műszeres elemzés eredményeire hagyatkozhatunk. Ilyen típusú fejlesztést kívánunk végrehajtani projektünk során: egyedi optikai-spektrális jeleket adó kémiai jelzőanyagok fejlesztését és hozzájuk szorosan kapcsolódó egyedileg kifejlesztett dekódoló műszerek, fluoriméterek létrehozását, melyek illeszkednek az egyedi optikai spektrális jelekhez.

 

 

ÚJ TÍPUSÚ, MŰSZERES ÚTON DETEKTÁLHATÓ, EGYEDI OPTIKAI-SPEKTRÁLIS JELEK ALKALMAZÁSÁN ALAPULÓ TERMÉKBIZTONSÁGI RENDSZER KIFEJLESZTÉSE
© Optimal Optik Kft 2020.