http://aquafluosense.hu

 

Az NVKP 16-1-2016-0049 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a "Nemzeti versenyképességi és kiválósági program NVKP_16" pályázati program finanszírozásában valósult meg.

 

Projekt azonosító száma: NVKP 16-1-2016-0049

A projekt címe: In-situ, komplex vízminősítés közvetlen és immun fluoreszcencia, valamint plazma spektroszkópia együttes alkalmazásával

A projekt kezdete: 2017.02.01

A projekt befejezése: 2021.02.28

 

Konzorciumi tagok:

Támogatás összege: 544 220 408 Ft

Teljes költség: 648 989 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 83,86 %

 

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja új vízanalitikai rendszer kidolgozása természetes és mesterséges vizek vízminőségének komplex, szisztematikus és fő paramétereiben in situ minősítését és monitorozását lehetővé tevő, modulrendszerű, az egyes monitorozási pontokon jelentkező célfeladatokra egyedileg konfigurálható műszercsalád kifejlesztésével, élővizekben alkalmazható mintavevő eszközök kialakításával, illetve a vizsgált vizes élőhely ökológiai jellegzetességeihez való adaptálásával. A koncepció újdonságtartalma a közvetlen és immunfluoreszcens, valamint a lézeres spektroszkópiai mérési eljárások ötvözése, továbbá a legkorszerűbb optikai, fotonikai eszközök alkalmazása. A műszercsaláddal széles körben lehetővé válik egy konkrét vízminőségi probléma, vagy akár katasztrófahelyzet kialakulása esetén a kérdéses szennyezők mérését optimálisan, minimális ráfordítás mellett megvalósító monitorozó eljárás gyors telepítése és üzemeltetése.

 

   

IN-SITU, KOMPLEX VÍZMINŐSÍTÉS
KÖZVETLEN ÉS IMMUN FLUORESZCENCIA,
VALAMINT PLAZMA SPEKTROSZKÓPIA EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁVAL
© Optimal Optik Kft 2020.