ÚTKÖRNYEZETI, OBJEKTUMSZINTŰ 3D TÉRADATBÁZIS

DINAMIKUS REKONSTRUÁLÁSA ELOSZTOTT JÁRMŰFEDÉLZETI MULTISZENZOROS RENDSZERREL

 

Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00058

 

Támogatás összege: 641 377 574 Ft, azaz hatszáznegyvenegymillió-háromszázhetvenhétezer-ötszázhetvennégy forint

Támogatás mértéke (%-ban): 76.74 %

A kedvezményezett neve: IT Quality Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi tagok:

A projekt befejezési dátuma: 2021.06.30.

 

A projekt során saját fejlesztésű járműfedélzeti érzékelő és feldolgozó hardvereszközt hozunk létre és azzal multiszenzoros felvételek előállítását és feldolgozását végezzük abból a célból, hogy rekonstruálni tudjuk az útkörnyezet pontos, objektumszintű, aktualizált háromdimenziós reprezentációját és ezt egy folyamatosan frissülő téradatbázisban tároljuk. Fontos elv az elosztott működés, a felvételek készítése és feldolgozása több járműből, közösségi alapon történik. A sűrű mintavételezés biztosítja az előállított téradatbázis robusztusságát.

 

A projekt fő technológiai újításai a következő területeken történnek: járműfedélzeti szenzortechnológia, gépi látás, térinformatika, elosztott működésű rendszerek. A projektben résztvevő tagok kiemelkedő szakértői az egyes részfeladatoknak és a jelenlegi összeállításban képesek a fenti technológiai újításokat megvalósítani. Még ebben az évtizedben várható a vezető nélküli járművek közúti forgalomban való megjelenése. Ez egy erős paradigmaváltást generál a járműiparban. Új piaci rések nyílnak, melyekbe a megfelelő technológia birtokában a kisebb, innovatív szereplőknek is van lehetőségük belépni. Jelen projektben kialakított hatékony együttműködési rendszerben olyan know-how-t kívánunk létrehozni, mely képes belépni ebbe a résbe.

A projekt befejezési dátuma: 2021.06.30.

 

   

 

INTELLIGENS OPTIKAI LEMEZALKATRÉSZ FELISMERŐ ÉS LÉZERES JELÖLŐ BERENDEZÉS KUTATÁSA ÉS FEJLESZTÉSE

 

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2016-00866 Pályázat

 

Támogatás összege: 179 995 344 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 62.99 %

A kedvezményezett neve: Meleghegyi és Társa Kft.

Konzorciumi tagok:

A projekt befejezési dátuma: 2018.03.31.

 

Egy új, hazai fejlesztés kis- és nagyüzemi körülmények között is képes automatizálni a lemezalkatrésszel foglalkozó vállalkozások minőségellenőri feladatait. A Meleghegyi és Társa Kft. valamint az Optimal Optik Kft. által közösen fejlesztett új rendszer nemcsak ellenőrzi majd az elkészült lemeztermékek súlyát és anyagvastagságát, külső méreteit és kontúrját, de egyúttal bele is gravírozza a megfelelő sorszámot vagy kódot a lemezbe. A 285,7 millió forintos összköltségű fejlesztés 180 millió forintos európai uniós támogatás segítségével a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Alapvetően új eszközt fejleszt a lemezáruk gyártásához a Meleghegyi és Társa Kft. A cég az Optimal Optik Kft.-vel együttműködve automatizálja a lemezáru-gyártás minőségellenőrzését. Az "Intelligens Optikai Lemezalkatrész Felismerő és Lézeres Jelölő Berendezés Kutatása és Fejlesztése" címen támogatott pályázat, illetve az elkészülő, új berendezés forradalmasítja az eddigi kézi munkát. A korábbi emberi méréseket és rengeteg hibalehetőséget tartogató folyamat mostantól teljesen automatizálható. Ennek különösen akkor van jelentősége, ha - ahogy ez gyakori is a gyártók életében - egyszerre több megrendelő különféle alkatrészének gyártása folyik. A humán ellenőrök ilyenkor könnyen összezavarodnak, munkájuk nagyon stresszessé válik, de a gépnek mindegy, milyen sorrendben érkeznek az egyes, különböző alkatrészek - ismerteti a fejlesztést Meleghegyi László cégtulajdonos.

 

Az elkészült alkatrészek egy megvilágított üveglapra kerülnek, amelyet egy speciális futószalag továbbít a készülékbe, de kisebb üzemméretben az adagolás kézzel is végezhető, az eszköz lényege nem a behordó rendszer. A gép belsejében egy multikamerás mérőrendszer a kontúrvonalak felismerésével, a lézeres pontmátrix-generátor, és egy beépített mérleg pedig az anyagvastagság és súly mérésével képes azonosítani az alkatrészt. Ugyanitt látja el a gép kóddal, illetve sorszámmal a tárgyat egy erre a célra módosított lézergravírozó segítségével.

 

Az így mért adatokból a számítógép egy speciális szoftverrel meghatározza melyik alkatrészt "látja" és annak paraméterei megfelelnek-e a vállalatirányító rendszerből nyert adatoknak. A kapott és a tárolt információt összevetve ellenőrzi az alkatrészek minőségét, mennyiségét és visszacsatolja az irányító rendszerbe.

 

A projektben az optikai feladatokat az Optimal Optik Kft. végzi, a gépészeti munkákat a Meleghegyi és Társa Kft. valósítja meg, és az első készülékek is az ő telephelyükön működnek majd.

 

© Optimal Optik Kft 2020.

 

 

 

 

 

IN-SITU, KOMPLEX VÍZMINŐSÍTÉS KÖZVETLEN ÉS IMMUN FLUORESZCENCIA,

VALAMINT PLAZMA SPEKTROSZKÓPIA EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁVAL

 

http://aquafluosense.hu

 

 

Az NVKP 16-1-2016-0049 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a "Nemzeti versenyképességi és kiválósági program NVKP_16" pályázati program finanszírozásában valósult meg.

 

Projekt azonosító száma: NVKP 16-1-2016-0049

A projekt címe: In-situ, komplex vízminősítés közvetlen és immun fluoreszcencia, valamint plazma spektroszkópia együttes alkalmazásával

A projekt kezdete: 2017.02.01

A projekt befejezése: 2021.02.28

 

Konzorciumi tagok:

 

Támogatás összege: 544 220 408 Ft

Teljes költség: 648 989 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 83,86 %

 

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja új vízanalitikai rendszer kidolgozása természetes és mesterséges vizek vízminőségének komplex, szisztematikus és fő paramétereiben in situ minősítését és monitorozását lehetővé tevő, modulrendszerű, az egyes monitorozási pontokon jelentkező célfeladatokra egyedileg konfigurálható műszercsalád kifejlesztésével, élővizekben alkalmazható mintavevő eszközök kialakításával, illetve a vizsgált vizes élőhely ökológiai jellegzetességeihez való adaptálásával. A koncepció újdonságtartalma a közvetlen és immunfluoreszcens, valamint a lézeres spektroszkópiai mérési eljárások ötvözése, továbbá a legkorszerűbb optikai, fotonikai eszközök alkalmazása. A műszercsaláddal széles körben lehetővé válik egy konkrét vízminőségi probléma, vagy akár katasztrófahelyzet kialakulása esetén a kérdéses szennyezők mérését optimálisan, minimális ráfordítás mellett megvalósító monitorozó eljárás gyors telepítése és üzemeltetése.